شرکت پیشرو ابزار دقیق در سال 1390  برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ گازکنترل و آلارم سرقت کابل های مرکزی مراکز مخابراتی در استان تهران و البرز نموده است. این سیستم باعث سهولت در نظارت بر بخش گاز کنترل مراکز شده است و از لحاظ حفاظتی کابل ها، تاثیر چشم گیری بر کاهش سرقت و تخریب کابل داشته است.
این سیستم از چهار بخش ذیل تشکیل شده است:
1- سخت افزار سیستم شامل: تابلو کنترل  با ورودی آلارم های گاز کنترل و کابل ها و خروجی قابل اتصال به PC و شبکه اترنت
2- نرم افزار مانیتورینگ در مرکز مخابرات جهت رویت همزمان آلارم های کابل ها(افت فشار هوا کابل و قطع کابل) و کمپرسور(کنترل فاز- بی متال- مشکل فنی کمپرسور- افت فشار هوا) ، نمایش روشن بودن کمپرسور به صورت گرافیکی و ثبت زمان های کارکرد آن (آخرین تایم کارکرد، مجموع زمان کارکرد و آخرین زمان کارکرد)، قابلیت نمایش آلارم خرابی سیستم و پخش آژیر در هنگام رخ دادن آلارم ها، قابلیت نمایش کامل آدرس و نقشه هر کابل از مرکز تا انتهای کابل و ثبت کامل واقیع و آلارم های  گاز کنترل در PC
3- نصب نرم افزار در منطقه مربوطه و رویت کلیه موارد ذکر شده در بند 2 تمام مراکز زیر پوشش آن، در این نرم افزار می توان آلارم¬ها را به صورت اس ام اس به شماره¬های تعیین شده، ارسال کند. به عنوان مثال؛ مشکل قطعی کابل، با شماره کابل، آدرس دقیق کابل، تاریخ و زمان قطع کابل، به صورت اس ام اس ارسال خواهد شد.در صورت رخ دادن اشکال در ارسال اس ام اس، آلارم آن فعال می¬شود و همچنین اجازه  رویت و درستی نرم افزاری در مراکز از این نرم افزار صادر می شود.
4-نصب نرم افزار در اتاق مانیتورینگ استان که قابلیت نمایش و مانیتورینگ آلارم سرقت  کابل های تمامی مراکز تهران و البرز را دارا می باشد و در صورت قطع کابلی آلارم و آدرس دقیق کابل نمایش داده می شود و آژیر مربوطه روشن می شود. همچنین این نرم افزار قادر به ثبت کامل واقیع و آلارم های  کابلها با درج زمان  در سرور  مربوطه می باشد.