پروژه هایی که از دستگاه ثبات دیجیتال تزریق دوغاب سیمان ساخت این شرکت استفاده شده است
 
 1. سد درالوک کشور عراق- نظارت شرکت  ایتالیایی الکتروکنسولت ELC - Electroconsult
 2. سد ودی (Vedi) کشور ارمنستان – پیمانکار شرکت متاق کایم (Metagh kaym)-ساهاکیان(Sahakyan) - نظارت شرکت فرانسوی آرتلیا (Artelia)
 3. سد راغون کشور تاجیکستان – پیمانکار شرکت SES  - نظارت شرکت سامانیان
 4. سد راغون کشور تاجیکستان – پیمانکار شرکت آرمه راه کارون
 5. پروژه پالایشگاه نفت سنگین قشم-کارفرما شرکت پارس بهین پالایش-پیمانکار شرکت SES-نظارت JPS
 6. پروژه نیروگاه برق قشم-کارفرما شرکت قشم مولد-پیمانکار شرکت SES
 7. سد بختیاری – شرکت گمانه کاو – نظارت شرکت مهاب قدس
 8. سد داریان – پیمانکار شرکت کولهام – نظارت شرکت مهاب قدس
 9. سد شفارود – پیمانکار شرکت ژیان – نظارت شرکت مهاب قدس
 10. نیروگاه برق و آب شیرین کن قشم -کارفرما شرکت مپنا- پیمانکار شرکت عمران ایستا
 11. سد سیاه بیشه- پیمانکار شرکت مکانیک خاک SES – نظارت شرکت مشانیر
 12. سد کوهرنگ - شرکت سابیر- نظارت شرکت مهاب قدس
 13. سد و نیروگاه کانی گویژان - شرکت خاک آزما – نظارت شرکت قدس نیرو
 14. پروژه انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی استانهای کرمانشاه و ایلام- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء موسسه طاها
 15. سد چم شیر- شرکت سابیر- نظارت شرکت تهران سهاب-مهاب قدس
 16. سد کانی سیب – شرکت عمران مارون - نظارت شرکت مهاب قدس
 17. سد گیوی - شرکت ایرانیان تزریق پمپ ITP(مهندس رسول پور)– نظارت شرکت مهاب قدس
 18. سد ماشکید سیستان و بلوچستان-شرکت سامان سدرود - نظارت شرکت آب آرا سازه
 19. سد مشمپا زنجان - شرکت خاک و سنگ - نظارت شرکت مهندسین مشاور بهان سد
 20. سد شهری کور ایرانشهر- شرکت مهرگان پی (مهندس ضابط)- نظارت شرکت مهندسی منایع آب و خاک
 21. سد بتنی غلتکی باغان بوشهر - شرکت پورنام - مهندسین مشاور آبساران
 22. سد گیوی - شرکت پگا – نظارت شرکت مهاب قدس
 23. سد داریان – شرکت مکانیک خاک SES –نظارت مهاب قدس
 24. سد سیمره - شرکت ایرانیان تزریق پمپ  ITP(مهندس رسول پور)-  نظارت شرکت مهاب قدس
 25. سد رودبار لرستان- شرکت ایرانیان تزریق پمپ  ITP(مهندس رسول پور)-  نظارت شرکت مهندسین مشاور سکو
 26. سد کنجانچم ایلام - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء موسسه بعثت - نظارت شرکت مهاب قدس
 27. سد میمه دهلران - شرکت جنرال مکانیک- نظارت شرکت مهاب قدس
 28. سد رودبار لرستان- شرکت تراز آب (مهندس عربزاده - مهندس عالیپور)-نظارت شرکت مهندسین مشاور سکو
 29. سد رودبار لرستان - شرکت حفار تزریق(مهندس داودی-مهندس سیروس قناد)-نظارت شرکت مهندسین مشاور سکو
 30. سد چومان بانه - شرکت آزمونه فولاد- نظارت مهاب قدس
 31. سد مخزنی بالاخانلو قزوین - شرکت خارا دژ – شرکت مهندسی مشاور آشناب
 32. سد سیمره – شرکت پرلیت - نظارت شرکت مهاب قدس
 33. سد کنجانچم - پیمانکاری حفاری و تزریق رئیسی - نظارت شرکت مهاب قدس
 34. سد میمه - شرکت گمانه کار تحکیم (مهندس کاشکی)- نظارت شرکت مهاب قدس
 35. سد کنجانچم - پیمانکاری اسماعیلی- نظارت شرکت مهاب قدس
 36. سد داریان- شرکت عمران مارون (ماتریس)- نظارت شرکت مهاب قدس
 37. سد سومار - پیمانکاری حفاری و تزریق کرمی- نظارت AFCE
 38. سد میمه دهلران-شرکت خاک و سنگ - نظارت شرکت مهاب قدس
 39. سد داریان -  پیمانکاری امیری- نظارت شرکت مهاب قدس
 40. سد کنجانچم - شرکت عمران بهسازان آریا (مهندس مجلسی)- نظارت شرکت مهاب قدس
 41. سد رودبار لرستان-شرکت سپاسد-نظارت شرکت مهندسین مشاور سکو
 42. سد داریان - شرکت توسعه ساخت کوروش (مهندس کوروش حیدری)- نظارت شرکت مهاب قدس
 43. سد کهیر- شرکت طرح و پی لردگان (آقای اسماعیلی)
 44. سد کانی سیب پیرانشهر-شرکت نیکنو صنعت سازه- شرکت مهاب قدس
 پروژه هایی که از دستگاه دیجیتال انحراف سنج گمانه های ژئوتکنیک Digital Inclinometer & Tiltmeters ساخت این شرکت استفاده شده است:
 • سد راغون کشور تاجیکستان – پیمانکار شرکت آرمه راه کارون
 • سد میمه دهلران- شرکت جنرال مکانیک- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد کوهرنگ - شرکت سابیر- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد شفارود-شرکت ژیان- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد گلورد - شرکت اویول آب نیرو- نظارت شرکت سکو
 • معدن گل گهر - کارفرما شرکت فولاد ایرانیان-مشاور شرکت معیار صنعت خاورمیانه-پیمانکار شرکت کاوش پژوه یزد
 • معدن مس سرچشمه-شرکت ملی صنایع مس ایران
 • معدن سرب و روی مهدی آباد- شرکت خدمات اکتشافی کشور- شرکت فنی مهندسی پارس اولنگ
 • معدن مس شادان - شرکت مشاور بهگستر-کارفرما شرکت کارند صدر جهان
 • پروژه معدن اکتشافی صاحب دیوان مشگین شهر- شرکت سرزمین جلگه های آسمانی
 • سد چمشیر گچساران- شرکت سابیر - نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد میمه - شرکت گمانه کار تحکیم (مهندس کاشکی)- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد کنجانچم ایلام- شرکت عمران بهسازان آریا (مهندس مجلسی)- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد چمشیر-شرکت آب نیرو- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد کانی سیب پیرانشهر -شرکت عمران مارون- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد سیمره -شرکت پرلیت (مهندس آکنده)- نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد داریان- شرکت کولهام
 • سد کنجانچم - پیمانکاری اسماعیلی - نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد میمه-شرکت خاک و سنگ- نظارت شرکت مهاب قدس
 • پروژه علاج بخشی سد بیدواز اسفراین-شرکت قالا-نظارت شرکت مهندسی طوس آب
 • سد کنجانچم- پیمانکاری مهندس رئیسی- نظارت شرکت مهاب قدس
 • شرکت مکانیک خاک SES
 • سد کنجانچم ایلام - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء موسسه بعثت - نظارت شرکت مهاب قدس
 • سد سردشت - شرکت ایرانیان تزریق پمپ  ITP(مهندس رسول پور)-  نظارت شرکت مهاب قدس
 • دستگاه انحراف سنج دیجیتال بمنظور کنترل شمع های سازه نگهبان در زمان حفاری -قرارگاه خاتم الانبیا پروژه خط 2 مترو تبریز
 • دستگاه انحراف سنج دیجیتال بمنظور کنترل شمع های سازه نگهبان در زمان حفاری - شرکت آذرسیماب پروژه خط 1 مترو تبریز
 • دستگاه انحراف سنج دیجیتال بمنظور کنترل شمع های سازه نگهبان در زمان حفاری - موسسه ایستاب پروژه مترو تبریز

پروژه هایی که از دستگاه ایستگاه دوغاب سازی اتوماتیک ( یونیت سانترال دوغاب سازی ) ساخت این شرکت استفاده شده است:
 • سد ودی (Vedi) کشور ارمنستان – پیمانکار شرکت متاق کایم (Metagh kaym)-ساهاکیان(Sahakyan) - نظارت شرکت فرانسوی آرتلیا (Artelia)
 • سد راغون کشور تاجیکستان – پیمانکار شرکت SES
 • سد داریان- شرکت کولهام
 • سد راغون کشور تاجیکستان – پیمانکار شرکت آرمه راه کارون
 • سد کنجانچم - شرکت عمران بهسازان آریا (مهندس مجلسی)
 • سد نمرود -شرکت طاق گرا
 • سد هراز - مهندس قنبری
 • سد داریان - شرکت روناک سازان
 • سد کنجانچم - پیمانکاری اسماعیلی
 • سد کنجانچم ایلام - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء موسسه بعثت
 • سد داریان - شرکت توسعه ساخت کوروش (مهندس کوروش حیدری)
 • سد داریان -  پیمانکاری امیری
 • ساخت سیستم توزین نیمه اتوماتیک دوغاب سازی - پروژه  سد نمرود
 • ساخت سیستم توزین نیمه اتوماتیک دوغاب سازی برای شرکت کولهام جهت استفاده در پروژه  سد داریان
 دیگر پروژه های انجام شده این شرکت در زمینه ژئوتکنیک :
 1.  سیستم مانیتورینگ، کنترل و ثبات دیجیتال حفاری و تزریق دستگاه دی اس ام ( DSM )-پروژه پالایشگاه نفت سنگین قشم-کارفرما شرکت پارس بهین پالایش-پیمانکار شرکت SES
 1. سیستم مانیتورینگ، کنترل و ثبات دیجیتال حفاری و تزریق دستگاه دی اس ام ( DSM )-پروژه نیروگاه برق و آب شیرین کن قشم-کارفرما شرکت مپنا -پیمانکار شرکت عمران ایستا
 2. دستگاه انحراف سنج دیجیتال بمنظور کنترل شمع های سازه نگهبان در زمان حفاری -قرارگاه خاتم الانبیا پروژه خط 2 مترو تبریز
 3. سیستم مانیتورینگ، کنترل و ثبات دیجیتال حفاری و تزریق دستگاه جت گروتینگ (Jet grouting)
 4. سیستم مانیتورینگ، کنترل و ثبات دیجیتال بهسازی خاک به روش ستون های اختلاط عمقی خاک (حفاری و تزریق دستگاه دی اس ام DSM )
 5. دستگاه انحراف سنج دیجیتال بمنظور کنترل شمع های سازه نگهبان در زمان حفاری - شرکت آذرسیماب پروژه خط 1 مترو تبریز
 6. دستگاه سوند ( دستگاه اندازه گیری سطح آب WATER LEVEL INDICATOR و عمق چاه ) به سلیمانیه عراق
 7. ساخت دستگاه سوند ( دستگاه اندازه گیری سطح آب WATER LEVEL INDICATOR ) به سفارش شرکت کولهام جهت استفاده در پروژه  سد داریان
 8. ساخت دستگاه سوند ( دستگاه اندازه گیری سطح آب WATER LEVEL INDICATOR ) به سفارش شرکت مهار آب عمران گستر
 9. ساخت دستگاه سوند ( دستگاه اندازه گیری سطح آب WATER LEVEL INDICATOR ) به سفارش شرکت مهندسان مشاور ثامن
 10. طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و آلارم انحراف و رفتار حرکتی ساختمان ها و رطوبت خاک اطراف گود برداری ها جهت جلوگیری از ریزش به سفارش شرکت مکانیک خاک SES
 11. ساخت کنترلر ها و سیستم توزین بچینگ
 12. و ...
پروژه ها انجام شده در زمینه تجهیزات مخابراتی، مانیتورینگ و SCADA
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و ارسال آلارم و SMS سرقت کابل مرکزی مراکز مخابراتی در استان تهران
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و ارسال آلارم و SMS سرقت کابل مرکزی مراکز مخابراتی در استان البرز
 •      طراحی و ساخت قفل ضد سرقت درب حوضچه های مخابراتی به همراه مانیتورینگ کردن درب ها بر روی نقشه GIS و ارسال SMS باز و بسته شدن آنها در استان تهران
 •     طراحی سیستم مانیتورینگ و ارسال آلارم و SMS سرقت کافوهای فیبر نوری ONU در استان تهران
 •     طراحی سیستم مانیتورینگ و ارسال آلارم و SMS سرقت کافوهای کابل های مسی  در استان تهران
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور دستگاه گاز کنترل مراکز مخابراتی در استان تهران
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و کنترل از راه دور دستگاه گاز کنترل مراکز مخابراتی در استان البرز
 •     نگهداری سیستم های مانیتورینگ و ارسال آلارم سرقت و گاز کنترل مخابرات استان تهران و البرز
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ فشارهوای ابتدایی و انتهای کابل های مرکزی مراکز مخابرات و رسم گراف و ثبت کلیه اطلاعات و آلارم ها ( جایگزین کنتاکتور های قدیمی فشار هوای کابل )
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ و ارسال آلارم و SMS تغذیه نیرو ( برق شهر، ژنراتور ، یکسو کننده ها ) مراکز پر ظرفیت و کم ظرفیت منطقه 2 مخابراتی استان تهران
 •     طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ کمپرسورهای مراکز مخابراتی استان تهران
 •      طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ کمپرسورهای مراکز مخابراتی استان البرز
دیگر پروژه ها
 •      سیستم مدیریت، مانیتورینگ  و ارسال الارم دمای کلیه یخچال های بیمارستان رسالت تهران 
 •      سیستم مدیریت، مانیتورینگ  و ارسال الارم دمای یخچال های بیمارستان دی
 •     سیستم مانیتورینگ و رکوردر وایرلس دستگاه های امحاء زباله بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
 •      سیستم مانیتورینگ و رکوردر وایرلس دستگاه های امحاء زباله بیمارستان رسالت تهران
 •      سیستم مدیریت و مانیتورینگ بر گازهای طبی بیمارستان ها
 •     رکوردر و مانیتورینگ دستگاه اتوکلاو بیمارستانی و دارویی و امحاء زباله در چندین بیمارستان
 •     مانیتورینگ وایرلس سیستم فشار اکسیژن ، هوا و وکیوم در چندین بیمارستان
 •     ساخت دستگاه تست فشار و نیرو به سفارش شرکت آرین سازه
 •     ساخت کنترلر ها و سیستم توزین بچینگ
 •     اتوماتیک کردن دستگاه های چاپ دستی و نیمه اتوماتیک
 •     و...