دستگاه دیجیتال جهت یابی مغزه حفاری های اکتشافی Digital Core Orientation System
این ابزار یک سیستم الکترونیکی برای جهت یابی دقیق نمونه‌های مغزه‌گیری شده در گمانه های زاویه دار، عمودی و قائم است. سیستم جهت یاب مغزه را می‌توان با سرعت و سهولت روی اینرتیوب های حفاری وایرلاین استاندارد نصب نمود. سیستم جهت یاب در حین حفاری، همراه کربارل درون گمانه قرار دارد و با ثبت پارامترهای مورد نیاز، پس از بیرون کشیدن اینرتیوب، جهت موقعیت دقیق قرارگیری مغزه در چاه با کمک نمایشگر در محل تعیین می‌گردد.
با استفاده از Core Orientation System (جهت یابی مغره)می توان موقعیت دقیق قرارگیری مغزه در چاه را نشان دادکه برای شناخت گسلها محلهای اتصال, schistosity, مرزهای کانی سازی, slicken slides , مرزهای سنگ شناسی کمک زیادی می کند.دستگاه دیجیتال جهت یابی مغزه حفاری های اکتشافی Digital Core Orientation System

استفاده از Core orientation (جهت یابی مغزه) در اکتشافات:
در محیط های اکتشافی برای کانسارهای رگه ایی، توده ایی و فعالیت های ژئوتکنیکیدر مراحل اولیه اکتشاف به دلیل اینکه در همه جا رخنمون وجود ندارد اطلاعات ساختاری کمی وجود دارد لذا داشتن اطلاعات از ساختار زمین شناسی بسیار مهم استوجهت یابی مغزه می تواند اطلاعاتی از هندسه، potential plange componantes و جهت یابی پتانسیل گسل ها که می تواند کانی سازی در آنها انجام شود را نشان دهد.
با این روش می توان با هزینه اندک به بهترین نتیجه مطلوب در خصوص اطلاعات مغزه دست یافت که می تواند در طراحی مراحل بعدی عملیات اکتشاف و تعیین دقیق تر نقاط حفاری مورد استفاده قرار گیرد و از انجام حفاری در مکانهای اشتباه که نتیجه ای در بر ندارد و باعث هدر رفت هزینه و زمان می شود جلوگیری کرد.این امر همچنین به تیمهای اکتشافی اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و وباعث صرفه جویی در هزینه و زمان شوند.

استفاده از 
Core Orientation System در استخراج:
 Core orientation System (جهت یابی مغزه) یک دید کلی از زمین به زمین شناسان داده و می تواند در امکان سنجی اقتصادی، تعیین ذخیره و تعیین هندسه کانسارمورد استفاده قرار گیرد.
در جایی که فعالیت های اکتشافی در محیط های پیچیده انجام می شود،این داده ها به عنوان یک دیتابیس می تواند در ساخت مدل های زمین شناسی، تعیین هندسه و محاسبه ذخیره کمک زیادی کند وبه شرکت ها این اجازه را می دهد که برای طراحی و تفسیر اطلاعات بیشتری داشته و از یک تفسیر اشتباه اجتناب شود.

در محیط های پیچیده زمین شناسی و همچینن در ذخایر رگه ایی که هندسه دشواری دارند تا زمانی که اطمینان بالایی از هندسه ساختار وجود نداشته باشد، ترکیب فضایی از سیستم و هندسه مدل، مبتنی بر فرضیات است بنابراین با اندازه گیری پیوسته 
Core orientation System (جهت یابی مغزه) میتوان اطلاعات آماری خوبی به دست آورد.
جهت یابی مغزه قابلیت اطمینان از مدلسازی ذخایر، در جایی که مرزهای شدیدی وجود دارد را بهبود بخشیده و اندازه گیری شیب در سطوح گسلی می تواند برای پیش بینی جدایی بلوک های معدنی مورد استفاده قرار گیرد.
پل های ارتباطی با شرکت پداکو

سفارش تلفنی

از طریق شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.
021-65568661


شرکت پداکو

تماس با شرکت پداکو مشاوران ما راهنمای شما هستند
09126616379