رشته های مورد نیاز جهت استخدام:
  • فوق دیپلم و لیسانس رشته الکترونیک
  • فوق دیپلم و لیسانس رشته برق 
  • لیسانس مخابرات
  • مهندس ابزار دقیق
  • فوق لیسانس ابزار دقیق
  • لیسانس IT
  • مهندس کامپیوتر( نرم افزار)
  • مهندس مکانیک


لطفاً روزمه خود را به آدرس ایمیل info@padaco.ir ارسال کنید.